แจ้งเตือน

ทำไมบัญชีของลูกค้ายังไม่ได้รับอนุมัติ

        ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกค้าผ่านระบบ FundSmart ซึ่งหลังจากทำการค้นหาลูกค้าด้วยชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้ว จะพบหน้าแสดงข้อมูลสถานะบัญชีของลูกค้าแสดงขึ้นมาตามตัวอย่างในรูปด้านล่างนี้

ตัวอย่างหน้าแสดงสถานะบัญชีของลูกค้าบนระบบ FundSmart

ตารางสรุปความหมายของสถานะบัญชี

 

สถานะ

สถานะบัญชีธนาคารภาพถ่ายบัตรประชาชนKYCความหมาย
 1

รออนุมัติ

รออนุมัติ

รออนุมัติ

รออนุมัติ

   ลูกค้ายังไม่ได้ยืนยันตัวตน

2

รออนุมัติ

รออนุมัติ

รออนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   ลูกค้ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปตามลำดับ

3

ไม่อนุมัติ

รออนุมัติ

รออนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   ลูกค้ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว แต่ภาพถ่ายบัตรประชาชนไม่ชัดเจน อาจยังไม่ตรวจภาพบัตร

4

ไม่อนุมัติ

รออนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   ลูกค้ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว แต่อาจมีข้อมูลบางส่วนที่กรอกมาไม่สมบูรณ์

5

มีการแก้ไข

รออนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   บัญชีที่เคยโดยปฏิเสธการอนุมัติ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขบนระบบแล้ว
   รอรับการอนุมัติส่วนที่มีการแก้ไขต่อไป

6

อนุมัติ

รออนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   การสมัคร ATS ยังไม่เรียบร้อย

7

อนุมัติ

พร้อมใช้งาน

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   เฉพาะลูกค้าที่สมัครบริการ ATS ผ่านแบบฟอร์มกระดาษ

8

อนุมัติ

ปฏิเสธ

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   ธนาคารปฏิเสธการสมัคร ATS

9

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันแล้ว

   บัญชีได้รับอนุมัติพร้อมลงทุนได้ทันที

กรณีที่ 1. สถานะ “รออนุมัติ” ทั้งหมด

ตัวแทนฯ สามารถแนะนำให้ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านช่องทาง NDID หรือ Counter Service ทันที เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถตรวจเพื่ออนุมัติให้กับบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตน

อย่างไรก็ตามหากลูกค้ายืนยันว่าดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว แต่ตัวแทนฯ ยังเห็นสถานะ KYC แสดงสถานะ “รออนุมัติ” อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างการยืนยันตัวตน ตรวจสอบสาเหตุการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จได้ที่นี่

กรณีที่ 2. KYC แสดงสถานะ “ยืนยันแล้วด้วย NDID” หรือ “ยืนยันแล้วด้วย CS”

ระบบได้รับผลการยืนยันตัวจนที่สำเร็จแล้ว บัญชีของลูกค้าได้รับการตรวจอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตามลำดับ โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 – 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ระบบได้รับผลการยืนยันตัวจนที่สำเร็จแล้ว

กรณีที่ 3. สถานะช่องแรกขึ้นว่า “ไม่อนุมัติ“

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจอนุมัติความถูกต้องของข้อมูลเปิดบัญชี แต่พบว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์/ไม่สัมพันธ์กัน และ/หรือ รูปถ่ายบัตรประชนของลูกค้าไม่ชัดเจน โดยปกติแล้วระบบจะแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไขให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมลภายใน 1 – 2 วันหลังจากที่ตีไม่อนุมัติบัญชี ตัวแทนฯ สามารถแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบการแจ้งเตือนในอีเมลที่ให้ไว้ตอนเปิดบัญชี

เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง ตัวแทนฯ จะสามารถตรวจสอบสาเหตุที่บัญชีของลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติผ่านระบบ FundSmart ได้อีกครั้งเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม: คำแนะนำหากข้อมูลบัญชีของลูกค้าไม่ครบถ้วน

กรณีที่ 4. สถานะช่องแรกขึ้นว่า “ไม่อนุมัติ“ แต่ภาพถ่ายบัตรประชาชน” อนุมัติแล้ว

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจอนุมัติความถูกต้องของข้อมูลเปิดบัญชี แต่พบว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์/ไม่สัมพันธ์กัน โดยปกติแล้วระบบจะแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไขให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมลภายใน 1 – 2 วันหลังจากที่ตีไม่อนุมัติบัญชี ตัวแทนฯ สามารถแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบการแจ้งเตือนในอีเมลที่ให้ไว้ตอนเปิดบัญชี

เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง ตัวแทนฯ จะสามารถตรวจสอบสาเหตุที่บัญชีของลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติผ่านระบบ FundSmart ได้อีกครั้งเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม: คำแนะนำหากข้อมูลบัญชีของลูกค้าไม่ครบถ้วน

กรณีที่ 5. สถานะช่องแรกขึ้นว่า “มีการแก้ไข“

เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เคยถูก “ไม่อนุมัติ“ มาก่อนแต่ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำที่แจ้งบนอีเมลเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งคำขอแก้ไขเข้าไปในระบบเพื่อรอรับการตรวจอนุมัติตามลำดับ

โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 – 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำขอแก้ไขเข้าไปในระบบ

กรณีที่ 6. สถานะบัญชีธนาคารยังเป็น “รออนุมัติ“

หลังจากตรวจอนุมัติข้อมูลเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจอนุมัติเพื่อผูกบัญชีธนาคารเป็นลำดับถัดไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 – 7 วันทำการขึ้นอยู่กับธนาคารและช่องทางที่ลูกค้าเลือกสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เข้ามา

ธนาคาร

ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าสมัคร ATS

ธนาคารกสิกรไทย

     1 วันทำการสำหรับช่องทาง K-PLUS

    2 – 3 วันทำการสำหรับช่องทางอื่น ๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

    3 – 5 วันทำการ

ธนาคารกรุงศรี

    3 – 5 วันทำการ

ธนาคารกรุงเทพ

    5 – 7 วันทำการ

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบกับลูกค้าแล้วว่ามีการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เรียบร้อยแล้วแต่สถานะบัญชีธนาคารยังคงเป็น “รออนุมัติ“ นานกว่าระยะเวลาดำเนินการของแต่ละธนาคารตามที่ระบุในตารางข้างต้นแล้ว ตัวแทนฯ สามารถสอบถามเข้ามายัง LINE FINNOMENA-FA เพื่อช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

กรณีที่ 7. สถานะบัญชีธนาคารยังเป็น “พร้อมใช้งาน”

สถานะนี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านแบบฟอร์มเท่านั้น จะแสดงขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วแต่เอกสารยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยธนาคาร

กรณีที่ 8. สถานะบัญชีธนาคารยังเป็น “ปฏิเสธ”

ธนาคารปฏิเสธคำขอสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) หรือ ข้อมูลบัญชีที่ธนาคารส่งกลับมาที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ ในขั้นตอนกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบสาเหตุการปฏิเสธให้ลูกค้าได้ที่เมนู รายงานประจำวัน – รายงานการจัดการบัญชีธนาคาร บนระบบ FundSmart

สาเหตุที่พบบ่อย คือ บัญชีธนาคารในขั้นตอนกรอกข้อมูลเป็นคนละบัญชีกับที่ลูกค้าใช้สมัคร ATS วิธีแก้คือยื่นขอแก้ไขบัญชีธนาคาร

กรณีที่ 9. ทุกช่องขึ้นสถานะเป็น “อนุมัติ“ แล้วทั้งหมด

บัญชีได้รับอนุมัติเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว ลูกค้าพร้อมลงทุนได้ทันที