แจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบสถานะบัญชีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA

วิธีการตรวจสอบสถานะบัญชีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนฯ

 

      เมื่อลูกค้ามีการเปิดบัญชีลงทุนแล้ว FA สามารถตรวจสอบว่าลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. ระบบ Fundsmart  :  ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองได้จาก https://fundsmart.finnomena.com/account กรณีที่ลูกค้าเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนฯ แล้ว จะสามารถพบข้อมูลของลูกค้าได้บน Fundsmart ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการกรอกชื่อ – สกุลของลูกค้า ที่ช่อง “ชื่อบัญชี” และหลังจากนั้นกด “ค้นหา”

       2. อีเมล  :  โดยปกติเมื่อลูกค้ากดเปิดบัญชีโดยใส่รหัสผู้ดูแลของตัวแทนฯ เข้ามา ตัวแทนจะได้รับแจ้งการเปิดบัญชีของลูกค้าผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

         
            โดยตัวแทนมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ว่าลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีภายใต้คำแนะนำการลงทุนของตัวแทนเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนที่ลูกค้าจะทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน Fundsmart สามารถแจ้งผ่าน Line Official Account เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า


           
 ” หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อขายกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว ”