แจ้งเตือน

ทำไมบัญชีของลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติ

 

หากตัวแทนตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกค้าบนระบบ FundSmart แล้วพบว่ามีสถานะ “ไม่อนุมัติ” หรือ “อนุมัติส่วนหลัก” สามารถดำเนินการดังนี้

 

1. ในกรณีที่บัญชีลงทุนของลูกค้ามีสถานะ “ไม่อนุมัติ”” 

           เนื่องจากบัญชีของลูกค้ามีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์/ไม่สัมพันธ์กัน สามารถดำเนินการแก้ไขโดยส่งข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องเข้ามาทางอีเมล oa@finnomena.com โดยตั้ง subject อีเมลว่า “แก้ไขบัญชี ชื่อลูกค้า นามสกุลลูกค้า” (รบกวนเป็น format นี้ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล)

  • ใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขตามเหตุผลที่ทำให้บัญชีไม่อนุมัติ

วิธีการแก้ไขข้อมูลกรณีที่บัญชีไม่อนุมัติ :

  • รูปภาพบัตรประชาชนตัวจริง (ด้านหน้า) ซึ่งต้องเห็นข้อมูลบัตรชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อนที่ตัวบัตร

  • รูปภาพบัตรประชาชนตัวจริง (ด้านหลัง) ซึ่งต้องเห็นข้อมูลบัตรชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อนที่ตัวบัตร

  • รูปภาพตัวเอง (selfie) ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง  ซึ่งต้องเห็นข้อมูลบัตรชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อนที่ตัวบัตร และบัตรไม่ปิดบังใบหน้า

  • กรณีเป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่บนหน้า – หลังบัตรประชาชน เช่น ชื่อ – สกุลไม่ตรงกับบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตรประชาชนไม่ตรง ฯลฯ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้โดยลูกค้าไม่ต้องส่งอีเมลแก้ไขข้อมูล

  • กรณีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ/แหล่งที่มาของรายได้/ชื่อสถานที่ทำงาน/ที่อยู่ที่ทำงาน


สามารถชี้แจงรายละเอียดเข้ามาทางอีเมลได้เลย โดยทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกันต่อไป   
หากลูกค้าประสงค์เขียนคร่อมเข้ามา รบกวนเขียนว่า  “ใช้เปิดบัญชีกับกลุ่ม FINNOMENA และบลจ.ต่างๆเท่านั้น”  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายใน 3-5 วันทำการ

 

2. ในกรณีที่บัญชีลงทุนของลูกค้ามีสถานะ “อนุมัติส่วนหลัก”” 


เนื่องจากลูกค้ายังไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนของคู่สมรสและสถานที่ทำงานบนแอพลิเคชัน FINNOMENA

วิธีการแก้ไขข้อมูล : ให้ลูกค้ากลับไปกรอกข้อมูลในส่วนของคู่สมรสและสถานที่ทำงานบนแอพลิเคชัน FINNOMENA ให้ครบถ้วนและรอบัญชีลงทุนอนุมัติต่อไป