แจ้งเตือน

เครื่องมือวางแผนการเงินแห่งอนาคต

ออกแบบพอร์ตตามเป้าหมาย

เราช่วยสร้างแผนการลงทุนท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษียณ ซื้อรถคันใหม่ หรือเก็บไว้เฉยๆ

ปรับพอร์ตเมื่อจำเป็น

FINNOMENA PORT จะคอยแนะนำหากพอร์ตของคุณ จําเป็นที่จะได้รับการปรับปรุง เพื่อให้คุณ ไปถึงเป้าหมายได้จริง

ติดตามอย่างใกล้ชิด

คุณสามารถติดตามผลดําเนินการของ พอร์ตคุณได้ทันทีที่ต้องการ

คุณควบคุมได้

คุณเป็นคนตัดสินใจในทุกการลงทุน ไม่มีจํากัดเวลาขั้นต่ํา และไม่มีค่าใช้จ่ายใน การใช้ FINNOMENA PORT


คำถามที่พบบ่อย