กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด

กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด

ตามข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Vanguard Group Vanguard Total World Stock Index Fund หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Vanguard Total World Stock ETF ถือครองหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 9,045 หุ้น ณ ปัจจุบัน

แต่พวกเรายังต้องค้นหาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อที่จะได้พอร์ตการลงทุนที่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น

การกระจายกระลงทุนเป็นการลดความเสี่ยง

มันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการคาดเข็มขัดในรถ ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ และการกระจายการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอในหุ้นที่หลากหลายก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความรู้พื้นฐานเช่นเดียวกัน และเป็นการลดความเสี่ยงที่หุ้นใด ๆ ก็ตามจะมาฆ่าผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

คุณกระจายการลงทุนมากเกินไปหรือไม่?

ประโยชน์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับจากการเพิ่มเข็มขัดนิรภัยอีก 5 จุด นั้นอาจน้อยมากจนไม่คุ้มกับต้นทุน เช่นเดียวกันกับหุ้น

การเพิ่มหุ้นเข้าไปในพอร์ตนั้นมีจุดที่เหมาะสมที่สุดและหากเพิ่มเกินจุด ๆ นั้น ศักยภาพในการลดความเสี่ยงจะมีผลน้อยมาก ๆ และมีข้อเสียหลักอย่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

แต่ความก้าวหน้าในโลกการเงินยุคปัจจุบันทำให้เราเพิ่มหุ้นเข้าไปในพอร์ตโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ซึ่งสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นจริงกับกองทุน Vanguard Total World Stock Index Fund ที่มีหุ้นจำนวนมากกว่า 9,000 หุ้น และมีค่าธรรมเนียมที่ 0.10% (Vanguard Total World Stock ETF มีค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 0.08%)

Footsie กับ Vanguard

กองทุน VT อธิบายถึงการทำผลงานตามดัชนี FTSE Global All Cap Index ไว้ดังนี้

“FTSE Global All Cap Index คือดัชนีที่อิงน้ำหนักตามมูลค่าทางการตลาดที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กทั่วโลก ตัวดัชนีครอบคลุมตลาดหุ้นพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน อนุพันธ์และ ETFs”

FTSE Global All Cap Index มีหุ้นทั้งหมด 9,231 หุ้น ในขณะที่กองทุน VT ของ Vanguard มีหุ้นจำนวน 9,045 หุ้น มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ 14.3% ในขณะที่เกณฑ์เทียบเคียงมีผลตอบแทนอยู่ที่ 14.2% ต่อปี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงค่า Tracking error ที่ต่ำเพียงพอ และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใด ๆ จากดัชนี FTSE นั้น สะท้อนไปยังกองทุน VT อย่างสมบูรณ์

กระจายการลงทุนไปยังเศรษฐกิจและประชากรโลก

เราได้ทำการจัดอันดับประเทศในดัชนีโดย GDP และ GDP ต่อหัวเพื่อให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศกับโลก จากข้อมูลของ FTSE รายชื่อ 20 ประเทศนั้นประกอบไปด้วย:

  • สหรัฐฯ, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, และอังกฤษ เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
  • จีน, อินเดีย, สหรัฐฯ, บราซิล, รัสเซีย และญี่ปุ่น มีประชากรมากที่สุด
  • GDP ต่อหัวในสวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี นั้นสูงที่สุด

กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด

กระจายการลงทุนใน Sector ที่หลากหลาย

FTSE เปิดเผย ถึงการแบ่ง Sector ในดัชนี ซึ่งเรานำมาตั้งสมมติฐานได้ว่ามันเหมือนกับ VT

สิ่งแรกที่มีความโดดเด่นก็คือ 21% ของมูลค่าทางการตลาด จากหุ้นทั้งหมด 9,231 หุ้น ที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดทั่วโลกคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็น Sector ที่ผมแทบไม่ได้ยินใครพูดถึงในตอนที่ผมเริ่มทำงานในตลาดหุ้นเมื่อปี 1993

Sector ที่มีสัดส่วนมากที่สุดเป็นอันดับสองก็คือ กลุ่มบริษัท สินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ สินค้าที่ขายส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่เป็นสินค้ายอดนิยม เช่น เครื่องอบผ้า รถยนต์ โทรทัศน์ และอื่น ๆ ในขณะที่สัดส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงินนั้นเกือบเท่ากัน และกลุ่มพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม และสาธารณูปโภค เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ 3-4% ในแต่ละกลุ่ม

บริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคมีจำนวนที่น้อย เพราะ ต้องจัดตั้งผ่านการอนุญาตของรัฐและโดยทั่วไปนั้นรัฐจะจำกัดจำนวนคู่แข่งที่ต้องเผชิญ

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือก VT หรือ FTSE Index นักลงทุนจะได้รับการกระจายการลงทุนไม่ใช่แค่ในเชิงภูมิภาค แต่ใน Sector ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด้วย

กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด

กระจายการลงทุนในลำดับขั้นของการพัฒนาที่หลากหลาย

FTSE จัดลำดับประเทศ ผ่านลำดับขั้นของการพัฒนา ซึ่งแตกต่างจากการจัดลำดับประเทศผ่านลำดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะ ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาของตลาดทุนในประเทศด้วย

ตัวอย่างเช่น ไต้หวันอาจเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่นโยบายการควบคุมของภาครัฐที่จำกัดการ short หุ้นและไม่อนุญาตการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยตรง อาจไม่ถูกจัดในหมวด พัฒนาแล้ว ของ FTSE ซึ่งหลักการของ FTSE ประกอบไปด้วย:

  • ความเอื้ออำนวยของตลาดและการควบคุม
  • ตลาดฟอเร็กซ์
  • ตลาดทุน
  • การชำระราคา ระยะเวลาชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์

ตลาดพัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในขณะที่ไต้หวันและบราซิลคือกลุ่มที่ล้ำหน้าในตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่จีนและอินเดียคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดรองของตลาดเกิดใหม่

FTSE และ VT มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในตลาดพัฒนาแล้วที่ 89%, ตลาดรองของตลาดเกิดใหม่ 7%, และ 4% ในตลาดเกิดใหม่ที่มีความล้ำหน้า

กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด

นึกถึงการกระจายการลงทุน นึกถึงกองทุน VT

Vanguard Total World Stock Index Fund และ Vanguard Total World Stock ETF ถือครองหุ้นทั้งหมด 9,045 หุ้น ในตอนนี้ และครอบคลุมถึงตลาดหุ้นหลักและเศรษฐกิจหลักของโลก ผู้ที่เป็นเจ้าของกองทุนนี้ได้รับการกระจายการลงทุนทั่วโลกมากที่สุดพร้อมต้นทุนที่ต่ำที่สุด

Andrew Stotz

ที่มาบทความ: https://becomeabetterinvestor.net/what-index-fund-or-etf-holds-the-largest-number-of-stocks/


**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-andrew-all-weather-create/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ