แจ้งเตือน

ประกาศกองทุน TMBBF, TMBTHANAPLUS จ่ายเงินคืนครบถ้วนแล้ว

สำหรับนักลงทุนทุกคนที่ใช้บริการ FINNOMENA PORT

ทางบลจ.ทหารไทยได้ทำการจ่ายเงินคืนให้นักลงทุนที่ถือกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล(TMBBF) และ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส(TMBTHANAPLUS) ครบถ้วนแล้ว และเพื่อการแสดงผลพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนที่ถูกต้อง ทางทีมงานจะทำการนำข้อมูลกองทุน TMBBF และ TMBTHANAPLUS ออกจากพอร์ตการลงทุนของคุณ ทั้งในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่และตัวเลขการจ่ายเงินคืนในหน้าแสดงผลตอบแทน

อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงสามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินคืนได้ในหน้าประวัติการจ่ายปันผลทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

หากนักลงทุนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางทีมงานได้ผ่านช่องทางอีเมล์ feedback@finnomena.com หรือทาง LINE@ @FINNOMENAPORT ทันที