แจ้งเตือน

ประกาศปรับการแสดงผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

return-1

สำหรับนักลงทุนทุกคนที่ใช้บริการ FINNOMENA PORT

ทางทีมงาน FINNOMENA ได้มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนทั้งบนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (หากยังไม่เป็นดังรูปข้างต้น สามารถเข้าไปอัพเดทแอปพลิเคชันผ่าน App Store และ Play Store ได้ทันที)

จากเดิม ระบบจะแสดงรูปแบบการแสดง ผลกำไร/ขาดทุนทั้งหมดโดยคำนวณจากผลตอบแทนที่รับรู้แล้วในอดีต (Realised) รวมเข้ากับผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealised)

รูปแบบใหม่ ระบบจะแสดงผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealised) อย่างเดียว พร้อม % เมื่อเทียบกับต้นทุนที่นักลงทุนถืออยู่ ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตที่ถืออยู่ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม (Industry Standard) ที่นักลงทุนคุ้นเคย อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนยังต้องการที่จะดูข้อมูลผลตอบแทนรวมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลแยกประเภททั้งผลตอบแทนที่รับรู้แล้วและยังไม่รับรู้ สามารถคลิกเข้าไปดูที่เมนู “ผลตอบแทน” ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน

return-2
เมนู "ผลตอบแทน"

คำศัพท์น่ารู้

  • ผลตอบแทนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealised Return) – ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ คำนวณจากมูลค่าตามราคาตลาดของกองทุนที่ถืออยู่ เปรียบเทียบกับต้นทุน
  • ผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว (Realised Return) – ผลกำไร/ขาดทุนที่รับรู้แล้วจากการขายหน่วยลงทุน การรับเงินปันผล และการขายคืนอัตโนมัติ

 

หากนักลงทุนมีข้อแนะนำติชมสามารถติดต่อทางทีมงานได้ผ่านช่องทางอีเมล์ feedback@finnomena.com หรือทาง LINE@ @FINNOMENAPORT ทันที