อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.mitihoon.com/2017/12/19/3341

http://erw.listedcompany.com/misc/analystmeeting/20171115-erw-analystmeeting-3q2017.pdf

http://erw.listedcompany.com/misc/AR/20170322-erw-ar2016-th-03.pdf

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ