เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการอนุมัติใช้บริการ ATS ของธนาคารที่รวดเร็วขึ้น ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ของธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติใช้บริการ ATS ภายใน 2-3 วันทำการถัดไป

สมัครใช้บริการผ่าน ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.สอดบัตร ATM หรือ VISA Debit พร้อมกดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4-6 หลัก)
2.กดปุ่ม “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”
3.กดปุ่ม “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
4.กดปุ่ม “ระบุเลขที่บัญชี”
5.ใส่เลขที่บัญชีบริษัท “0400033869” บมจ.โนมูระ พัฒนสิน
6.ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และกดปุ่ม “ตกลง”
7.เลือกประเภทบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการ “บัญชีออมทรัพย์” หรือ “บัญชีกระแสรายวัน”
8.ใส่รหัสลูกค้า (Reference 1) “หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลัก”
9.ใส่รหัสลูกค้า (Reference 2) “หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก”
10.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และกดปุ่ม “ถูกต้อง”
11.รอรับใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการนำส่งให้บริษัทฯ