เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการอนุมัติใช้บริการ ATS ของธนาคารที่รวดเร็วขึ้น ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ของธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติใช้บริการ ATS ภายใน 2-3 วันทำการถัดไป

สมัครใช้บริการผ่าน ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

1.สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4-6 หลัก)
2.กดปุ่ม “อื่นๆ”
3.กดปุ่ม “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูล NCB”
4.กดปุ่ม “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
5.เลือกประเภทบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการ “บัญชีออมทรัพย์” หรือ “บัญชีกระแสรายวัน”
6.ใส่รหัสบริษัท “9011” บมจ.โนมูระ พัฒนสิน
7.กดปุ่ม “รหัสบริษัทถูกต้อง”
8.กด “หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน”
9.กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง
10.กดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”
11.หน้าจอจะแสดงรหัสบริษัท ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”
12.รอรับใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการนำส่งให้บริษัทฯ