เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการอนุมัติใช้บริการ ATS ของธนาคารที่รวดเร็วขึ้น ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ของธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติใช้บริการ ATS ภายใน 2-3 วันทำการถัดไป

สมัครใช้บริการผ่าน ATM ธนาคารทหารไทย

1.สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4-6 หลัก)
2.กดปุ่ม “อื่นๆ”
3.กดปุ่ม “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
4.กดปุ่ม “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
5.อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัคร กดปุ่ม “ยืนยัน”
6.เลือกประเภทบัญชีของลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการ “บัญชีออมทรัพย์” หรือ“บัญชีกระแสรายวัน”
7.กดปุ่ม “หลักทรัพย์/กองทุน”
8.ใส่รหัสบริษัท “0950” บล.โนมูระ พัฒนสิน และกดปุ่ม “ถูกต้อง”
9.ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 (Reference No.1) “เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลัก” และกดปุ่ม “ถูกต้อง”
10.ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 (Reference No.2) “หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลัก” และกดปุ่ม “ถูกต้อง”
11.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และกดปุ่ม “ยืนยัน”
12.หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น กด “ต้องการ”
หากไม่ต้องการทำรายการอื่น กด “ไม่ต้องการ”
13.รอรับใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการนำส่งให้บริษัทฯ