แจ้งเตือน

ระยะเวลาในการอนุมัติบัญชี / แผนลงทุน

บัญชีจะพร้อมเริ่มลงทุนเมื่อได้รับการยืนยันตัวตน อนุมัติบัญชีลงทุน และ อนุมัติบริการหักบัญชีอัตโนมัติจากธนาคาร (ATS) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับการอนุมัติประมาณ 3 – 5 วันทำการ

เทคนิคการเปิดบัญชีให้ได้รับอนุมัติไว

  • แจ้งให้ลูกค้าเตรียมตัวตามรายการบนหน้านี้ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลเปิดบัญชี (linkไปหน้าเตรียมความพร้อมฯ)

  • ดำเนินการยืนยันตัวตนทันทีที่กรอกข้อมูลเปิดบัญชีเสร็จ

  • เลือกสมัครบริการ ATS ผ่านช่องทาง K-PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจัยที่ทำให้การอนุมัติบัญชีล่าช้า

  • ข้อมูลการเปิดบัญชีไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กัน

  • ภาพถ่ายบัตรประชาชนไม่ชัดเจน เช่น เบลอ มีแสงสะท้อน ฯลฯ

  • บัตรประชาชนหมดอายุ

  • บัญชีธนาคารในขั้นตอนกรอกข้อมูลเป็นคนละบัญชีกับที่ลูกค้าใช้สมัคร ATS

  • กรอกเลขบัญชีธนาคารในขั้นตอนกรอกข้อมูลผิดหรือสลับตำแหน่ง

  • สมัคร ATS ด้วยบัญชีธนาคารไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลมาเป็นเวลานาน เช่น เปลี่ยนนามสกุลแต่ไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนกับธนาคาร

  • การขอเปิดบัญชีแบบกรอกเอกสารแบบฟอร์มอาจใช้เวลามากถึง 14 วันทำการ

 

การเปิดแผนการลงทุนเพิ่ม (sub-port)

หลังจากลูกค้ามีการเพิ่มแผนลงทุนผ่านเมนู “เพิ่มแผน” บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA แล้ว ระบบจะอนุมัติแผนลงทุนภายใน 1 – 2 วันทำการ 

วิธีการตรวจสอบการอนุมัติแผนลงทุน :

ลูกค้า : สามารถตรวจสอบได้จากหน้า Application FINNOMENA โดยจะขึ้นเลข PORT ID และมีคำว่า “พร้อมลงทุน”

ตัวแทนฯ : สามารถตรวจสอบได้จาก https://fundsmart.finnomena.com/account และ https://advisors.finnomena.com/ โดยจะขึ้นเลข PORT ID ของลูกค้า