0

สงสัยครับ แบบพอร์ท GIF ทำไมกองที่เป็น ตราสารหนี้เลือกเป็น T-TSB แต่ไม่เลือก TMBUSB ทั้งที่ TMBUSB มีผลตอบแทนดีกว่า Total expense ต่ำกว่า
ขอบคุณครับ

เครดิต : ขอบคุณคำถามจาก คุณ Natee R.

Changed status to publish