0

บางกอง เช่น CIMB-PRINCIPAL iPROP-A เจอว่าสามเหลี่ยมใน 3D Diagram ไม่ได้ใหญ่ แต่ทำไมถึงเลือกให้เป็น FINNOMENA PICK คะ

Changed status to publish