0

ทำไมฟินโนมีนาให้ Cut กองทุนเกาหลีแล้วกองทุนมีการปรับตัวเด้งขึ้นมา? ฟินโนมีนามีมุมมองอย่างไรต่อคำแนะนำการลดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนของกองทุนเกาหลีในขณะนี้?

เครดิต : คำถามจากห้อง Fund SPACE

Answered question