0

ลูกค้าหลายคนอาจจะเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook Feed ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการลงทุนใหม่ ๆ การให้ความรู้เนื้อหาใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องของกองทุนรวม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัท แล้วฟินโนมีนายังคงทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าปัจจุบันอยู่ด้วยหรือไม่? อยากให้ฟินโนมีนามีการชี้แจงหรืออัปเดตพอร์ตของลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

เครดิต : คำถามจากห้อง Fund SPACE

Answered question