1

อยากทราบว่าทาง FINNOMENA มีความคิดการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาจังหวะการเข้าลงทุนของสมาชิกที่เข้าในช่วงเวลาที่ต่างกันอย่างไร

ทราบว่าแต่ละท่าน ลงทุนระยะยาว แต่การเริ่มต้นที่ดี ยิ่งทำให้ผลงานการลงทุนระยะยาวดีตามไปด้วย

Answered question