0

อยากทราบว่าทาง FINNOMENA มีความคิดในการให้คำแนะนำการปรับพอร์ต ของสมาชิกที่มี สถานะพอร์ตต่างกันอย่างไร บางท่านลบมาก บางท่านลบน้อย (เนื่องจากเข้าคนละช่วงเวลา) แต่การตัดสินใจปรับพอร์ต โดยเฉพาคัทลอส อาจจะไม่เหมาะกับทุกสถานะพอร์ต

Answered question