0

มีตัวอย่างการลงทุน ด้วย A.Stotz All Weather Strategy Portfolio ไหมครับ ยังไม่เข้าใจ มีแผนให้มาลงทุนตาม ลงในกองทุนที่ A.Stotz แนะนำหรือเป็นยังงัย แล้ว assest allocation ทำยังงัยหาก ลงทุนไป 50,000 บาท

Answered question