0

อยากทราบข้อมูล และเหตุผล ว่าตอนที่ทีมฟินโนมีนา เลือก tmbgolds (มี s สิงคโปร์ด้วย) เพราะกองนี้มีจุดเด่นกว่ากองทองทั่วไปอย่างไรบ้างครับ

Answered question