0

สวัสดีครับ

ผมลงทุนใน A. Stotz Port ที่ถือ PRINCIPALGCF อยู่ 5%
สงสัยว่า ผลตอบแทนของกองทุน ติดลบ ติดกันหลายปี ปันผลก็ไม่ดีเลย
3 ปีที่ผ่านมา ช่วงหุ้นขึ้น commodity ก็ลง หุ้นลง commodity ก็ลง
เลยไม่มั่นใจว่า การ diversify port ด้วย commodities index fund
ในอดีตช่วยลด volatility ของ port หรือเพิ่ม return ให้ port ได้จริงหรือครับ?

ขอบคุณครับ

Answered question