0

การคำนวณ GDP ได้หักลบเงินเฟ้อไหมครับ ? ถ้าไม่หักลบ การเปรียบเทียบ GDP QoQ หรือ YoY ก็ดูจะไม่แฟร์?

Answered question