0

ซื้อกองทุน LTF มานานแล้ว เมื่อครบกำหนด 5 ปี (เดิม) ก็ขายตามปกติ ในปี 2563 ที่จะมาถึง จะไม่มีรายได้ เนื่องจากเกษียณอายุ 2561 (2562 มีรายได้ตกเบิก) ที่ผ่านมากองทุน LTF ที่ซื้อไว้มีการจ่ายปันผล จะถูกหักภาษี 10% สอบถามว่าในปี 2563 (ไม่มีรายได้) จะวางแผนภาษีกับเงินปันผลอย่างไร มีกองทุน LTF ที่ติดเงื่อนไขถือ 7 ปี (ใหม่) ถึง 2568

Answered question