1

เช่น

วางแผนเกษียณใน 24 ปี
หรือ ซื้อบ้าน ใน 7 ปี

Wealth Path ที่แสดงว่าถึงเป้าหมาย นั้นได้คำนวนการปรับสมดุลความเสี่ยงลง เมื่อถึงเป้าหมายไหมครับ
เช่น คำนวนว่า 5 ปี ก่อนถึงเป้าหมายได้ปรับลดสินทรัพย์ที่เสี่ยง หรือลดละดับความเสี่ยงลงไป ตามขั้นบันได (เหมือนแผนสมดุลตามอายุ)
เผื่อให้ถึงเป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด

หรือคำนวนที่ ผลตอบแทน ที่คาดหวัง xx% ทบต้นตั้งแต่ต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของเป้าหมายเลย

ปล.เข้าใจแจ่มแจ้งนะครับว่า Wealth Path เป็นผลตอบแทนที่จำลองขึ้นมาตามอดีตไม่ได้การันตี อาจถึงหรือไม่ถึงก็ได้ ไม่ต้องย้ำประเด็นนี้นะครับ
แค่อยากทราบว่า ผลการจำลอง ได้คำนวนว่ามีการปรับสมดุลความเสี่ยงลงเมื่อถึงเป้าหมายไหม

ขอบคุณมากครับ

Answered question