1

ถ้าสภาวะตลาดเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนกองมั้ยคะ หรือลงทุนตามที่แผนแนะนำไปตลอดเลยคะ

Answered question