1

รบกวนขอถามครับ

จากแนวโน้มการเติบโตของ ศก.ไทย ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าที่อาจจะโตน้อยลง

โดยมีสาเหตุมาจาก

  1. อายุของประชากรที่จะสูงขึ้น มีผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้การบริโภคจะลดลง  แถมส่วนใหญ่ไม่มีเงินตอนแก่อีกต่างหาก
  2. ความสามารถในการแข่งขันที่น้อยลงของ บริษัทสัญชาติไทยที่หาแนวที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีได้น้อยมาก โดยที่รวมแล้วไทยยังพึ่งพาธุรกิจยุคเก่าอยู่มาก ซึ่งอาจจะโดน disrupt จากกลุ่มเทคฯต่างประเทศ
  3. การบริหารงานที่มีแนวโน้มอาจจะผิดพลาดของรัฐบาลและปัญหาการเมือง

ดูรวมๆแล้วกำไรบริษัทจดทะเบียนในไทยน่าจะโตน้อยลงในอนาคต 5 ปี ข้างหน้า

แบบนี้แล้วแผน Goal ของ Finnomina ควรจะต้อง

1 ปรับเปลี่ยนที่ลงในกอง TMB50 เป็นกองต่างประเทศ เช่น APDI หรือ

2 หากคิดว่าจะลงในหุ้นไทยต่อกองที่ไม่ใช้ index fund เช่นกองที่เลือกหุ้นไทยแบบ bottom up ไหมครับ

หมายเหตุ  ผู้ถามลงทุนอยู่ในแผน Goal level สูงสุดโดยมีเป้าหมาย ให้เป็นทุนการศึกษาของลูกในอีก 15 ปีข้างหน้าครับ

Answered question