1

ตอนนี้มี TMBPIPF ใน port ติดลบ 25% อยากถามว่าควรถือต่อ หรือควร cut loss แล้วไปถือกองทุนอื่นที่สามารถ Take opportunity ตอนตลาดขาขึ้นดีกว่าครับ

หากแนะนำให้ Cut loss PIPF อยากให้ช่วย แนะนำกองทุนใหม่ และ Timing หรือ Signal ที่บอก Timing ที่เหมาะสมครับ

Asked question