0

มีกอง B-INCOME, B-SENIOR ขาดทุน 10% ควรขาย cut loss เปลี่ยนกอง หรือถือต่อ ดีคะ

Answered question