0

ขอถามดังนี้ ครับ

1 ความเสี่ยงของตลาดหุ้น USA น่าจะมีความเสี่ยงจากตลาดตราสารหนี้และ COVID จะทำไห้เกิดวิกฤติตราสารหนี้ไหม ครับ

2 ถ้าจะโอนเงินไปลงทุนหุ้น USA ตอนนี้เป็นเวลาโอนไหม หรือ ควรรอให้เงินบาทกลับทิศก่อน จากอ่อนค่าเป็นแข็งค่า จาก USD อ่อน (คิดว่า USD/THB จะกลับทิศไหม ครับ)

Asked question