1

อยากให้มีการจัดพอร์ตกอง RMF ให้ด้วย เพราะ RMF มีการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่วางแผนเกษียณที่ยังอยากได้การลดภาษีด้วยครับ

Answered question