0
0 Comments

พอดีผมมีคำถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย DDM ครับ
ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตร DDM = D(1 + g)/(K – g)

1. ค่า K = Rf + ( Rm – Rf )*Beta ตัว Rf จากที่ผมเข้าใจคือผลตอบแทนโดยมักจะเอาผลตอบแทนของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ถ้าเราเอามาประเมิณมูลค่าหุ้นไทยนี่ เราก็เอาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยมาคิดใช่ไหมครับ อย่างตอนนี้เราก็จะใช้เป็น 1.4834% ใช่ไหมครับ
2. จากค่า g ผมเข้าใจว่ามีการคำนวนด้วยสูตร g = ROE * ( 1 – payout ) ด้วย ตัว payout นี่ถ้าไปดูที่สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
คือช่อง อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรใช่หรือปล่าวครับ
3. ถ้าเกิดในส่วนของตัวหาร (K – g) เกิดติดลบขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนสูตรการประเมิณมูลค่าเลย หรือ adjust ค่าอื่นในสมการได้หรอครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Asked question