0
0 Comments

เพราะเป็นตราสารหนี้เหมือนกัน และในกองยังมีหุ้นกู้ของ MINT ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานณการณ์ปัจจุบันเต็มๆ ด้วยครับ

Answered question