0
0 Comments

ลงแผน 1 ล้านแรกจะมีที่ปรึกษาการลงทุนคอยดูแลport หรือไม่ครับ ในกรณีที่กองทุนให้ผลตอบแทนไม่เป็นที่คาดหวัง หรือลงตามโมเดลไปเรื่อยๆไม่มีการปรับport

Answered question