แจ้งเตือน
Posted an answer
ความแตกต่างของแผนนี้กับแผน “วางแผนเกษียณ เก็บเงินก้อน”

เรียน คุณลูกค้า หลักๆ 2 พอร์ตนี้จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเป็น Asset Alocation...

August 13, 2019 5
Posted an answer
A. Stotz Port Allocation

Dear Customer, Thanks for your interest in A.Stotz All Weather Portfolio. 1. Why there is no individual stock in A. Stotz Port? The aim of A. Stotz All Weather Strategy is to create a portfolio that...

June 21, 2019 5
Posted an answer
เงินปันผลระหว่างทาง

เรียน คุณsharutha เงินปันผลที่ลูกค้าได้รับ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่า จะ Reinvest...

June 7, 2019 5
Posted an answer
Best of Risk adjusted Return Portfolio

สวัสดีครับ คุณ Janchai กระแสเงินสดระหว่างทางเกิดได้จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีลงไว้ในสัดส่วน...

May 13, 2019 5
Posted an answer
การจัดสรรค์เงินทุนและผลตอบแทนคาดหวัง

สวัสดีครับคุณ Notekrabb ขอตอบแยกประเด็นดังนี้นะครับ 1. การลงทุนนอกจากเงินทุนขั้นต้น...

April 23, 2019 5
Posted an answer
มีตัวอย่างการลงทุน ด้วย A.Stotz All Weather Strategy Portfolio ไหมครับ

สวัสดีครับ คุณ ppum007 ถ้าลูกค้าได้เปิดบัญชีกับฟินโนมีนาและพร้อมลงทุนแล้ว...

March 27, 2019 5
Answer was selected as best
March 20, 2019 10
Posted an answer
มีตัวอย่างการลงทุน ด้วย A.Stotz All Weather Strategy Portfolio ไหมครับ

สวัสดีครับ คุณ ghia_tu สำหรับการลงทุนในพอร์ต A.Stotz All Weather Strategy Portfolio นั้นจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ทางทีมงาน...

March 20, 2019 5