วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ “
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
 5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก “ยืนยัน”
 6. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัท “5030002654” กดถูกต้อง
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชนของลูกค้าเจ้าของบัญชี” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 11. รอรับอีเมลยิืนยันสถานะการอนุมัติ
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @Finnomenaport