วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking

เข้าเว็บไซต์ Krungsri Online เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน

 1. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “ชำระเงิน” เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับ”
 3. ผู้รับชำระเงิน
  ช่องเลือกประเภทสินค้าและบริการ เลือก “หลักทรัพย์ กองทุนรวม”
  ช่องเลือกบริษัทผู้รับชำระ เลือก “ฟินโนมีนา : 5030002654”
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน
  บรรทัดแรก เลขบัตรประจำตัว ใส่ “เลขบัตรประชาชน”
  บรรทัดที่สอง เลขที่บัญชีลูกค้า ใส่ “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ดำเนินการ”
 5. รอรับรหัส OTP ภายใน 5 นาที ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ
 6. เลือก “ยืนยัน”
 7. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “การสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์” บันทึกภาพหน้าสรุปรายการ ส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT
  ดูวิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน Internet Banking ได้ ที่นี่