วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ตกลง”
 5. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
 6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “54917” เลือกถูกต้อง
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 11. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 12. รอรับอีเมลยิืนยันสถานะการอนุมัติ
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @FINNOMENAPORT