วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “ลงทะเบียน/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ตกลง”
 5. เลือก “ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี”
 6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “74448” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 11. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ