วิธีการอนุมัติบัญชีผ่านแอป Bangkok Bank

  1. เปิด Application “Bangkok Bank”จากนั้นใส่รหัสPINของคุณ
  2. เลือกเมนู “จ่ายบิล”
  3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ”
  4. ไปที่ปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหา โดยพิมพ์คำว่า “FINNOFC”
  5. เลือก “บลน.ฟินโนมีนา”
  6. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Bualuang Direct Debit เลือก “ยอมรับ”
  7. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชีและระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในช่องด้านล่าง กด “ต่อไป”
  8. ตรวจสอบการสมัครบริการ เลือก “ยืนยัน”
  9. รอรับ E-Mail ยืนยันการสมัครบริการจากธนาคาร