รูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน BBL-Internet Banking

1. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน

2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”

3. เลือกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโดยพิมพ์เลข “0105560054916” แล้วกด “ค้นหา"

4. เลือก “บลน.ฟินโนมีนา”แล้วกด “ตกลง”

5. ข้อมูลลูกค้าใส่ชื่อนามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก

6. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี

7. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”

8. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ และเลือก “ยืนยัน”