รูปขั้นตอนการอนุมัติบัญชีผ่าน BBL-Internet Banking

1. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน

2. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”

3. เลือกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโดยพิมพ์เลข “0105560054916” แล้วกด “ค้นหา"

4. เลือก “บลน.ฟินโนมีนา”แล้วกด “ตกลง”

5. ข้อมูลลูกค้าใส่ชื่อนามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก

6. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี

7. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”

8. รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ และเลือก “ยืนยัน”

      กลับไปหน้าแรก