เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  1. เอกสาร “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และใช้ลายเซ็นตามหน้าบัญชีธนาคารของคุณ
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นตามที่ได้ให้ไว้กับทาง Finnomena
    และเขียนระบุว่า “ใช้เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena เท่านั้น”
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นตามที่ได้ให้ไว้กับทาง Finnomena
    และเขียนระบุว่า “ใช้เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena เท่านั้น”
      คุณสามารถกรอกเอกสารทั้งหมดและจัดส่งมาที่
      “บลน.ฟินโนมีนา เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 21 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500”
 

         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @Finnomenaport