วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM

  1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
  2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ”
  3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)”
  4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
  5. เลือก ประเภทบัญชี และเลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี “อื่น”
  6. ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8102” เลือก”ถูกต้อง”
  7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
  8. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
  9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
  10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐานถ่ายรูปส่งกลับมาที่ LINE: @FINNOMENAPORT