วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM

 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)”
 4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก ประเภทบัญชี และเลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี “อื่น”
 6. ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8102” เลือก”ถูกต้อง”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “ตัวเลข 00 (ศูนย์ศูนย์) ตามด้วยเบอร์มือถือ 10 หลัก เช่น 000812345678” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 11. รอรับอีเมลยิืนยันสถานะการอนุมัติ

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 หรือ LINE@: @Finnomenaport