แจ้งเตือน

PORT

แผน BIC หุ้นเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

คัดสรรกองทุนที่ดีที่สุดจากนโยบายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex-Japan) โดยเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และปริมาณการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกันเอง ยังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

ทั้งยังลงทุนในบริษัทชั้นนำอย่างประเทศเกาหลีใต้ และจีนที่คุ้นหูกันดี อาทิ Samsung และ Alibaba เป็นต้น รวมทั้งลงทุนในบริษัทที่พัฒนา 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ในอนาคตอันใกล้

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน BIC หุ้นเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) คืออะไร

มีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด 10 อันดับแรกของโลกถึง 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และอินเดีย ซึ่่งขยายตัวด้วยอัตรา 6-7% ในปี 2019

คว้าโอกาสกระจายการลงทุนใน บริษัทเทคโนโลยี ระดับโลก อาทิเช่น Taiwan Semiconductor และ Samsung ที่เป็นยักษ์ใหญ่ ของการผลิต 5G

ระดับ P/E ที่ยังถูกอยู่ทั้งในเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคอื่นๆ และถูกกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี

แผน BIC หุ้นเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) เหมาะสมกับใคร

ผู้ที่มีความสนใจและแสวงหาการลงทุนที่เติบโตพร้อมกับพื้นฐานที่โดดเด่น จากบริษัทชั้นนำระดับโลกในภูมิภาค

ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ไปพร้อมกับสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ผู้ที่มีความเข้าใจความผันผวนระยะสั้นและกลาง ของการลงทุนในภูมิภาคนี้

ผลดำเนินการย้อนหลัง 1 ปี

BIC Asia ex Japan

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 62

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมาย กับ BIC หุ้นเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

รับคำแนะนำการลงทุน


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

FINNOMENA Port Strategies

บทวิเคราะห์การลงทุนประจำเดือน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน