แจ้งเตือน

PORT

แผน BIC หุ้น Healthcare

การลงทุนในกองทุนประเภท Healthcare เป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนระยะยาว สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพ และ Aging Society ซึ่งเป็น Megatrend ในระดับโลก นอกจากนั้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การวิจัย กระบวนการผลิตยาที่พัฒนาขึ้นทุกวัน ทำให้กลุ่มธุรกิจ Healthcare เป็นที่จับตามองของนักลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน BIC หุ้น Healthcare คืออะไร

ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว เสมือนเป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจ Megatrend ระดับโลก

กลุ่มธุรกิจมีความหลากหลาย นอกจากธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว ยังมีธุรกิจอื่น เช่น วิจัยยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
รวมไปถึงกลุ่ม Biomedical ที่ก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของการรักษาโรค

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการคิดค้นนวัตกรรมค่อนข้างสูง ที่มาพร้อมกับโอกาสขยายตัวในอนาคต

คัดเลือกธุรกิจและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจ

แผน BIC หุ้น Healthcare เหมาะสมกับใคร

นักลงทุนชื่นชอบการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว

นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนทั่วโลก

นักลงทุนที่เข้าใจความผันผวนในระยะสั้นของกลุ่มธุรกิจ

ทั้งความสามารถในการเติบโตในระยะยาว นวัตกรรมใหม่ๆที่ออกสู่ตลาดตลอดเวลา มีความหลากหลายทางธุรกิจ

หากท่านเป็นนักลงทุนที่เน้นการลงทุนเพื่ออนาคต กระจายความเสี่ยงในพอร์ตกับการลงทุนทั่วโลก เข้าใจความผันผวนระยะสั้น ต้องไม่พลาดการลงทุนผ่านแผนการลงทุนนี้

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน BIC หุ้น Healthcare