แจ้งเตือน

ทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในแผนการลงทุนของเรา กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนการลงทุน BIC Technology

หากคุณยังไม่ไ่ด้ทำการเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ระหว่างนี้คุณสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีลงทุน ผ่าน FINNOMENA PORT เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทุน

 

นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม