แจ้งเตือน

PORT

แผน BIC หุ้นเทคโนโลยี

ในโลกที่หลายธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ เทคโนโลยีสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน จนแทบเรียกได้ว่าเป็น “ปัจจัยที่ 5” และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวทั้งขนาดและนวัตกรรมใหม่ที่ปฏิวัติโลกของเราได้ทุกปี ตัวอย่างที่ง่ายที่สุด เกิดขึ้นแล้วบนกระดานหุ้นสหรัฐฯ เมื่อกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเมื่อทศวรรษก่อนอย่าง พลังงานและการธนาคาร ถูกกลุ่มเทคโนโลยีเบียดจนตกอันดับหัวแถวไปเรียบร้อย

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน BIC หุ้นเทคโนโลยี คืออะไร

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีฐานการตลาด ลูกค้าที่พร้อมสำหรับการขยายตัวในอนาคต

คัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย เจาะจงบริษัทที่ดีที่สุดในธุรกิจ Megatrend ของโลก เช่น ธุรกิจศูนย์ข้อมูล Cloud, Social Platform Online เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือแม้กระทั่งการโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ต

ด้วยความคล่องในการลงทุนที่สูง ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ไม่ยาก ทำให้ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน

แผน BIC หุ้นเทคโนโลยี เหมาะสมกับใคร

ไม่มีเวลาศึกษา ค้นหา แต่ชื่นชอบการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วโลก

เน้นจัดพอร์ตกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท

นักลงทุนที่เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและกลาง

ทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เจ้าของโปรแกรมค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลก ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ FINNOMENA ได้คัดสรรนำมาไว้ใน ….. ที่เดียว รอให้ท่านลงทุนแล้ว

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน BIC หุ้นเทคโนโลยี