แจ้งเตือน

PORT

แผน BIC หุ้นไทยขนาดใหญ่

ความแข็งแกร่งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นไทยเป็นที่น่าสนใจ

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน BIC หุ้นไทยขนาดใหญ่​ คืออะไร

เป็นกลุ่มธุรกิจที่เงินทุนจากต่างชาติ เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเงิน การเติบโตสม่ำเสมอ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ

ด้วยสภาพธุรกิจและการเงินมีความแข็งแกร่งพร้อมรับมือช่วงวิกฤตที่ต้องพบเจอในการลงทุนระยะยาว

สามารถเป็นเจ้าของหลายธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกและบริหารโดยมืออาชีพ

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก พบเจอโอกาสได้ตลอดเวลา เรียกได้ว่า “ลงทุนที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา”

แผน BIC หุ้นไทยขนาดใหญ่​ เหมาะสมกับใคร

นักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนระยะยาว เข้าใจความผันผวนระยะสั้น

มุ่งเน้นความมั่นคง กระจายความเสี่ยง ต้องการเพิ่มทางเลือกจากการลงทุน

ไม่มีเวลาศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลธุรกิจของหุ้นรายตัว

การลงทุนในหุ้นเป็นสิ่งน่าสนใจและควรมีในพอร์ตการลงทุน

FINNOMENA ขอแนะนำ พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่งทางเรามุ่งเน้นความมั่นคง มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน BIC หุ้นไทยขนาดใหญ่​