แจ้งเตือน

FINNOMENA Best-in-Class (BIC)

ยอดเยี่ยมที่สุด ในแต่ละประเภทสินทรัพย์​

คัดเลือก 3 กองทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอีก 6 เดือนข้างหน้า

มั่นใจได้เลยว่าเงินลงทุนของคุณจะอยู่ในกองทุนที่ดีที่สุด ผ่านระบบการคัดเลือกโดยใช้ระบบ AI ที่ใช้มากกว่า 200 ปัจจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อคัดเลือก 3 กองทุนที่ดีที่สุด จาก 19 บลจ.ในสินทรัพย์เดียวกัน และนำมาจัดเป็นพอร์ตการลงทุนให้คุณ พร้อมระบบแจ้งเตือนการปรับพอร์ตทุก 6 เดือน

วิเคราะห์ เป็นกลาง

คัดเลือก 3 กองทุนที่ดีที่สุดจาก 19 บลจ.ในประเภทสินทรัพย์เดียวกัน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ไม่มีค่าบริการในการจัดพอร์ตและใช้แพลตฟอร์ม

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคาร

พอร์ตการลงทุนที่คัดเลือกเฉพาะ 3 กองทุนที่ดีที่สุดจาก 19 บลจ.ชั้นนำ

พอร์ตการลงทุนทั้งหมด

Best In Class - หุ้นเทคโนโลยี

เน้นกองทุน Feeder Fund ที่กองแม่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกทั้งในสหรัฐฯ จีน ยุโรป และ อื่นๆ ตามไปกับเทรนด์เทคโนโลยีของโลก

Best In Class - หุ้น Healthcare

เน้นกองทุน Feeder Fund ที่กองแม่ลงทุนในกลุ่มหุ้นด้านสุขภาพทั่วโลก ตามเทรนด์ สุขภาพ, Aging Society และอื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก

Best In Class - หุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น

เน้นนำเงินไปลงทุนในหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น (อาทิเช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย) ที่มีแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจที่ดีในช่วงทศวรรษข้างหน้า

Best In Class - อสังหาริมทรัพย์

เน้นนำเงินไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

Best In Class - หุ้นไทยขนาดใหญ่

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Cap) สูงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

ยังไม่เพียงพอ... ต้องการข้อมูลเพิ่ม

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุน ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

เมื่อเปิดบัญชีเสร็จ ท่านสามารถซื้อกองทุนตามคำแนะนำของระบบได้ทันที

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 25 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 180,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด

ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร

ลงทุนในพอร์ตการลงทุน Best-in-Class

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน