ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities ประจำเดือนกรกฎาคม: เพิ่มกองทุนหุ้น Cloud Computing และลดลงทุนในหุ้น Commodity

หลังจากราคา commodity เกือบทุกชนิดในตลาดโลกปรับตัวลง โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ช่วยความเสี่ยงเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นต่อและกดดัน Fed ให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยสูง ๆ อย่างเร่งรีบ จึงเป็นโอกาสของหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกกดดันมาก่อนหน้า

แม้โดยรวมเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลง แต่ด้วย Valuation เทียบการเติบโตในอนาคตของหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มถือว่าน่าสนใจมาก โดยเฉพาะกลุ่ม B2B Technology และ Cloud Computing

ทางด้านเทรนด์รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดที่พอร์ตลงทุนไว้เยอะ ยังมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไป และล่าสุดได้รับการสนับสนุนนโยบายพิเศษจากรัฐบาลจีน จึงยังมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้

ตามที่เขียนมา เราเลือกลดสัดส่วนกองทุน KT-MINING ซึ่งได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ และลดสัดส่วนกองทุน KF-SMART ที่พักเงินสด มาเข้าลงทุนเพิ่มในกองทุนหุ้นเทคโนโลยี TCLOUD และปรับสัดส่วนใหม่ตามระบบ Risk Budgeting ของ BottomLiner ได้ตามรูปด้านล่าง

ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities ประจำเดือนกรกฎาคม: เพิ่มกองทุนหุ้น Cloud Computing และลดลงทุนในหุ้น Commodity

ที่มา: BottomLiner วันที่ 11 กรกฎาคม 2022


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”