แจ้งเตือน
เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100

เข้าถึงข้อมูลสำคัญ 

ให้ทุกการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมแม่นยำ

ด้วยข้อมูลและบทวิเคราะห์การลงทุน ของ FINNOMENA เพียงสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีที่นี่ 

เพื่อเริ่มใช้งาน แอพพลิเคชั่นของเรา