แจ้งเตือน
FINOMENA Franklin Templeton

ได้รับข้อมูลเรียบร้อย

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ แผนการลงทุนจาก Franklin Templeton คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ในระหว่างนี้ หากคุณยังไม่ได้ทำการเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA คุณสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA ไม่ต้องใช้เอกสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทุน หรือศึกษษแผนการลงทุนอื่นที่เราแนะนำได้เพียงกดปุ่มด้านล่าง